preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Elektrośmieci

Magazyn place

Zapraszamy do lektury
naszego magazynu

Mapa centrum handlowego

Wszystko blisko
Usługi oraz sklepy

Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się zużytego sprzętu elektrycznego mogą telefonicznie 32/750 60 60 wezwać firmę do bezpłatnego wywozu z mieszkania sprzętu elektrycznego. Warunkiem jest wydanie przynajmniej jednej sztuki sprzętu o znacznych gabarytach (np. lodówka, pralka, telewizor, zmywarka).

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach:
www.elektrosmieci.pl oraz www.mmbe.pl.

Elektrośmieci